02 Dec ZNAČAJ VEŠTINE KOMUNIKACIJE ZA ZAPOSLENE U PIO FONDU

 

 

 

Poslednji vikend u novembru za nas je bio radni i čast nam je što nas je PIO Fond pozvao da svoje znanje i iskustvo podelimo sa njihovim zaposlenima na Oplencu tokom dvodnevnog seminara. Veština poslovne komunikacije za zaposlene u call centru, na šalterima ali i sektoru za odnose sa javnošću ključna je imajući u vidu da njihovu ciljnu grupu čini više od 1.7 milona penzionera, 2.5 miliona osiguranika i prema poslednjim podacima vise od 2.000 registrovanih medija. Osim toga, utiče svakako i na odnose sa ljudima unutar organizacije, na status koji zaposleni imaju kao i na njihov uspeh.Situacije u kojima se zaposleni PIO Fonda svakodnevno nalaze su javljanje na telefon, pisana komunikacija, rešavanje konflikata, razvijanje pregovaračkih sposobnosti  sa velikim brojem stranaka, zato smo kroz praktične primere i zadatke pokušali da ukažemo na značaj prilagođavanja stila i tona komunikacije različitim ciljnim grupama. Govorili smo i o značaju neverbalne komunikacije, aktivnog slušanja kao početne tačke svake uspešne komunikacije ali i o tehnikama kako prevazići takozvane šumove u komunikaciji. Dotakli smo se i kriznih situacija kroz sama iskustva zaposlenih i ali i našeg agencijskog iskustva jer je krizni PR jedna od naših ekspertiza.

 

No Comments

Post a Comment