centar kreativnih ljudi

RAZVIJAMO VELIKE BRENDOVE

KREATIVNO PLANIRANJE

. korporativni pr / komunikacijske strategije / pr plan
. savetovanje / odnosi sa institucijama / krizno komuniciranje
. pr eventi / priprema, kretivni rad, realizacija

KOMPLETNA USLUGA

. brand pr
. interni pr

SELEKCIJA MEDIJA

. odnosi sa medijima, putovanja / brifinzi
. media trening / veština govora i javnog nastupa
. media monitoring / press kliping /  evaluacija
. društveni mediji

centar kreativnih ljudi

INOVATIVNI PR TRENDOVI